תגית: חניתה צרפתי

המדיטציה היומית:

"לישון עם האויב" תהליך שבו נבחין ב"אויב" שקיים בתוכינו,
אותו כוח שמושך אותנו למלחמה פנימית (לפעמים בלתי מודעת…) לחוסר סיפוק ולתחושה של חוסר שקט.
בתהליך נלמד טכניקה פשוטה לרפא את אותו האויב ולתת יותר ביטוי לחלק בתוכינו שחותר לשלום.

עם התגית:
Top