תגית: יום 18

המדיטציה היומית:
מדיטציית צחוק לחיבור לאהבה, העלאת התדר של השמחה ולקירוב בין הלבבות מאת נילי דור האלה.

עם התגית: ,
Top