תגית: יום 20

המדיטציה היומית:

מדיטציה לחיבור לשלווה של הילד הפנימי שבי מאת אינסה קליינמן.

עם התגית: ,
Top